• Diğer

Dünya

Osmanlıya Sığınan Yahudiler ve Nankör Siyonistler

Günümüzde Müslümanlara en büyük düşmanlığı yapan Yahudi ve Siyonistlerin Osmanlı döneminde tüm dünyadan darbe yerken Osmanlı devletinden ne iyilikler gördüğünü hayretler içerisinde okuyacaksınız.

Osmanlıya Sığınan Yahudiler ve Nankör Siyonistler

28 Mart 2016 10:57
-A

+A

Theodor HerzlOrtadoğu dünyanın sıcak çatışma alanlarında biridir ve Siyonizm bu çatışmanın taraflarındandır. Bu çatışmada Siyonizm ve Yahudilik iç içe görüntüsü verilmektedir. Oysa biliyoruz ki, başta Herzl olmak üzere birçok lider, inançlı Yahudi bile değildir. Hatta Ortodoks Yahudiler ilk çıkışlarında Siyonizm’e sert eleştiriler yöneltmişlerdi. Oysa bazı küçük gurupları saymazsak Siyonist hareket Yahudi kamuoyunun desteğini sağlamıştır.

Zamanla değişen sadece bu değildir. Tarihte Yahudiler İslam dünyasında rahatça yaşamışken; Avrupa Yahudiler inanılmaz işkencelerin yaşandığı bir kıta idi. İki dünya arasındaki farkı Yıldırım döneminde Edirne Baş Hahamı olan Isaac Serfati’nin Avrupa’daki dindaşlarına yazdığı mektupta görebiliriz.

Peki, bu dönüşümler nasıl olmuştur. Yani dindar bile olmayan bu Siyonistler Yahudiliği nasıl kullanmaya başlamıştır. Ortodoks Yahudiler önce Siyonizm’e karşı iken sonradan ne için politika değiştirmişlerdir.

Yahudi - Avrupa ilişkileri bozuk, İslam – Yahudi ilişkileri iyiyken bu ilişkiler niçin ters yüz olmuştur?

YAHUDİLER VE OSMANLILAR

14. asırda Yahudilerin değer görüp, insan gibi yaşayabildikleri çok nadir yerlerden biri de Osmanlı topraklarıdır. Osmanlı Devletinin güçlenerek barbar Avrupa devletleri karşısındaki zaferi Müslümanlar için faydalı olurken, Yahudiler için de gördükleri zulüm karşısında adeta bir ümit ışığı olmuştur.  Dr. İsrail Zinberk bu konu da şöyle demektedir:

“Engizisyondan bezmiş, Hıristiyan dünyanın baskısından usanmış olan Yahudiler, Osmanlı Devletinin Hıristiyan devletlere karşı ardı ardına elde ettikleri zaferleri tanrının Hıristiyanları kendilerine karşı bu tutumlarını cezalandırması olarak görmüşlerdir. Dahası daha yaygın olan inanç, yine tanrının Yahudileri Hıristiyanların elinden kurtarmak için Türkleri görevlendirmiş olması idi.”

Zinberk o günlerde yazılmış metinlerden örnekler vererek bu düşüncesinin doğru olduğunu belgelemektedir.

Birkaç örnek;

* Orhan Gazi Bursa’yı alınca o güne kadar ayakta kalmayı başarmış, Etshahayim Sinagogunun kuruluşuna izin vermiştir. Hatta Orhan Gazi, Yahudilerin kalifiye eleman olmalarından dolayı onları davet etmiş ve bu davet nedeniyle Şam’dan Yahudi göçü olmuştur.


* Ankara’da Bizans döneminden kalma Yahudi bir cemaate dokunulmamıştır.

* Osmanlı toprağına ilk Yahudi göçü kuruluş döneminde başlamış ve 1. Murad Edirne’yi alınca tarihçi Franco’ya göre Yahudiler bu gelişmeyi kurtuluş olarak addedmişlerdir. Franco’nun ifadesiyle Yahudiler “Hilal’li bayrağın adalet ve hoşgörü topraklara” yerleşmeye başlamışlardır.

* Edirne’de bir Yeşiva kurulmuş, bu okul Osmanlı devletinin her tarafından gelen Yahudi öğrencileri kabul etmiştir. Hatta Macaristan, Polonya ve Rusya’dan Palmut tahsili için Yahudi gençleri bu okula akın etmiştir.

* 2. Murad, Yahudi İshak Paşa’yı özel hekimi olarak saraya almış ve ailesini bütün vergilerden muaf tutmuştur. 

* 2. Murad’ın Divan-ı Hümayun tercümanı Levi isminde bir Yahudi idi.

* Fatih İstanbul’u kuşattığı zaman içerideki Yahudiler tarafsız kalacaklarını Fatih’e bildirmişlerdi. Fetihten sonra Fatih, Yahudi cemaatinin yönetimini İstanbul’da oturan baş hahama vermiştir. İlk baş haham Moses Kalipsi’dir.

* 2. Beyazıd döneminde İspanya Yahudileri Osmanlı topraklarına yerleşmeye başlamışlardı. Bunlar yollarda epeyce hırpalanmışlar, bu nedenle 2. Beyazıd onları hırpalayanlara Osmanlı sınırını geçtikten sonra idam cezası verileceğini ilan etmiştir. İdam cezası alanlar arasında İspanya sarayında yükselen kişilerde vardı.

* İspanya göçmenlerini 1493 yılında Sicilya’dan kovulan Yahudiler izlemiştir. Sicilya göçmenleri İstanbul, Şam ve Selanik’e yerleşmişlerdir.


Nazi Dönemi Yahudiler* 1521 yılında Kanuni, Rodos adasını alınca daha önce adaya hakim olan ST. Jean Şövalyeleri tarafından zorla Hıristiyanlaştırılan Yahudiler tekrar eski dinlerine dönerler.

* Osmanlılar Budapeşte’yi fethedince oradaki durumları iyi olmayan Yahudilere gemi tahsis ederek İstanbul’a yerleşmelerini sağladılar.

* Hakkı Mehmed Efendi’de Hasköy’de hahamlık yaparken Müslüman olmuştu.

* Yahudilerin, Yahudi Pace diye söz ettikleri Halil Paşa, 3.Murad’ın kız kardeşi ile evlenmiş olan Halil Paşa’dır. Asıl adı, David yada Nahman’dır.

* 1754 yılında ölen hekimbaşı Çelebi Mustafa Efendi, 1851 tarihinde ölen Kamil Mehmed Paşa’nın babası Arif’te Yahudilikten İslam’a geçenler arasındadır.

* Narta doğumlu olan Hoca İshak Efendi’nin babası Yahudi iken Müslüman olup, Esad ismini aldığından Hoca İshak Efendi’de Müslüman olmuştur. Bununla birlikte Yahudiler arasında lakabı Tershane Hahamı olan Hoca İshak Efendi’yi Yahudiler hep kendilerinden saymıştır.

SÜTUN HABER

Kaynak: Yahudilik ve Siyonizm Tarihi / Abit Yaşaroğlu

İLGİLİ HABER BAŞLIKLARI:Anahtar Kelimeler : yahudiler, siyonistler, osmanlı,
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

ARŞİV